Wat is geotechniek?

HomeFAQWat is geotechniek?

Wat is geotechniek?

De geotechniek is een vakgebied dat zich voornamelijk richt op alles wat nodig is om (ondergronds) bouwen in gang te kunnen zetten. Hierbij kunt u denken aan het berekenen van een fundering, maar ook aan het aanleggen/bouwen van een kelder (bemalen) en het bouwrijp maken van een terrein.

Wat houdt een geotechnisch onderzoek in?

Bij een geotechnisch onderzoek wordt de opbouw van verschillende bodemlagen in kaart gebracht om zodoende een uitspraak te kunnen doen over de draagkracht van de bodem. Dit gebeurt door middel van sonderen. Aangezien de bodemopbouw kan verschillen binnen één onderzoekslocatie, worden er vaak meerdere sonderingen uitgevoerd. Het aantal sonderingen dat moet worden uitgevoerd hangt af van het te bereiken resultaat en wordt vaak in samenspraak met de constructeur bepaald. Vaak voeren we bij het sonderen ook nog (geotechnische) boringen uit. De zogenaamde ‘ongeroerde monsters’ die we dan steken, worden in het lab beproefd op verschillende criteria.
Na het uitvoeren van het veld- en labwerk kan de geotechnisch adviseur aan de slag met het gewenste advies.

Wat gebeurt er precies bij een sondering?

Bij een sondering brengen wij door middel van een van onze sondeerwagens een conus de grond in die aan de kop de weerstand meet. Hoe lastiger de conus de grond ingaat, hoe hoger de weerstand. Naarmate het bodemtype dichter wordt, komen we dichter bij de dragende zandlaag. De diepte van de dragende zandlaag is een belangrijk uitgangspunt bij de fundering, en deze metingen maken ook altijd deel uit van het funderingsadvies. 

Boring en laboratoriumonderzoek

Een boring resulteert zoals gezegd in een analyse van de kwaliteit van de bodem. Na de boringen worden de bodemmonsters geanalyseerd in het laboratorium. Hierbij meten we onder andere de vochtdoorlatendheid van een bodem; dit is een belangrijke voorspeller voor het gedrag van de bodem bij eventuele overstromingen. Ook dienen de gegevens om de speling van de bodem bij belasting en mogelijke toekomstige verzakkingen te voorspellen. 

Alle gegevens van bovenstaande onderzoeken worden samengevat in een uitgebreid rapport: het funderingsadvies. De constructeur kan met dit rapport in de hand gaan bouwen.

Wilt u uw grond laten sonderen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Klik hier voor de offerte aanvraag