Funderingsonderzoek

HomeGeotechniekFunderingsonderzoek

De ondergrondse of verlaagd gelegen ondersteuning van uw woning, kantoor of bedrijfspand is de definitie van de fundering van het gebouw. Ons huidige klimaat heeft veel invloed op de samenstelling en conditie van de bodem en dus op de conditie van een fundering. Dat heeft zo zijn gevolgen; momenteel hebben ruim 400.000 gebouwen in Nederland verzakkingsschade. Zonder adequate maatregelen kan dit aantal verdubbelen. Huizen die voor de jaren 70 zijn gebouwd op veengrond hebben de grootste kans op verzakking.

Wilt u weten of uw fundering zakkende is? Wij kunnen u daarbij helpen. Samen met DEJA Bouwadviseur b.v. onderzoeken we de kwaliteit van de fundering.

Hoe herken ik een zakkende fundering onder mijn woning of bedrijf?

Een mogelijk zakkende fundering onder uw woning, kantoor of bedrijfsgebouw kunt u herkennen aan:

  • Scheuren in de buitenmuur; 
  • Scheuren in de binnenmuur; 
  • Klemmende ramen en deuren;
  • Scheefstand van het gebouw.

Wat moet ik doen bij een zakkende fundering?

Indien u een van bovenstaande punten constateert dan adviseren we om ook nog even bij de buren en in de buurt na te vragen of ze dezelfde problematiek herkennen. In beide gevallen, ook bij twijfel, is het verstandig om een eerste voorlopige inspectie uit te laten voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op tijdens kantooruren, bel 030 666 1746 of vul onderstaand e-mailformulier in.

Van Dijk Geotechniek en Milieu is gespecialiseerd in onder andere geotechniek. De geotechniek is een vakgebied dat zich voornamelijk richt op alles wat nodig is om (ondergronds) bouwen in gang te kunnen zetten. Uw fundering hoort daar ook bij. De voorwaarden voor een goede fundering van een gebouw maken deel uit van ons onderzoek. Het funderingsonderzoek wordt uitgevoerd met onze samenwerkingspartner DEJA Bouwadviseur b.v.. Dit onafhankelijke ingenieursbureau is gespecialiseerd in bouwkundig-, constructieadvies en funderingsherstel.

Een funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens de KCAF-richtlijn. Het KCAF, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek.

Hoe wordt een fundering onderzocht? 

In eerste aanleg (fase 1) doen we een archiefonderzoek gericht op oude bouwtekeningen en bekende bodemgegevens (bodemopbouw, draagkracht en grondwaterstand). Vervolgens wordt de binnen- en buitenschil van het gebouw geïnspecteerd en meten we de vervorming en scheefstand. Indien nodig volgt een 2e fase waarin de fundering wordt open gegraven en geïnspecteerd en, indien van toepassing, palen worden ingemeten en de kwaliteit van het hout wordt bepaald. Met de juiste beoordeling uit een goed uitgevoerd funderingsonderzoek kun je een uitstekende inschatting maken van de omvang van de mogelijke funderingsproblematiek. Vervolgens kun je precies bepalen of- en welke maatregelen er noodzakelijk zijn voor herstel en om verdere verzakking te voorkomen. Dit alles wordt beschreven en visueel ondersteund in een onderzoeksrapport dat aan u ter beschikking wordt gesteld. In dit korte filmpje leggen we de procedure uit.

Heeft u scheuren in het gebouw, scheefstand en/of klemmende deuren en ramen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op tijdens kantooruren, bel 030 666 1746 of vul onderstaand e-mailformulier in. Wij bieden u graag zekerheid.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor Funderingsonderzoek.

Vul het onderstaande formulier in en wij gaan ons best doen om uw vraag binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.