Wat houdt een waterbodemonderzoek NEN 5720:2017 in?

HomeFAQWat houdt een waterbodemonderzoek NEN 5720:2017 in?

Wat houdt een waterbodemonderzoek NEN 5720:2017 in?

De NEN 5720:2017 is de norm voor het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem of baggerspecie. Aan de hand van het onderzoek kunnen dan de afvoer-of hergebruiksmogelijkheden worden bepaald.