Projecten waar we trots op zijn

HomeProjecten

Projecten

Asbest

Asbest in Puin

We geven je hier een kijkje achter de schermen bij vijf 'asbest in puin' projecten.

Start uw eigen project met ons

Interesse in een van onze diensten? Neem dan contact op en start uw eigen project met van Dijk!

Bodemonderzoek
Asfaltonderzoek

604 boringen voor de N243

15,4 kilometer aan bodem- en asfaltonderzoek, daar zijn we wel even druk mee. van Dijk geo- en milieutechniek b.v. vestiging Nibbixwoud voert in opdracht van de Provincie Noord-Holland bodemonderzoek uit. Voor het asfaltonderzoek werken we samen met Unihorn b.v. 

Sonderen

Nieuw project: sonderen en handboren bij Podium (Amersfoort)

Via Ingenieursbureau Goudstikker de Vries hebben wij een opdracht gekregen van Heijmans Vastgoed B.V. voor een geotechnisch bodemonderzoek en een funderingsadvies. Deze opdracht bestaat uit 160 sonderingen en 10 handboringen. De eerste fase is u voltooid, maar er komt nog een vervolg. Pas als de grond bouwrijp is gemaakt, waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar, wordt Van Dijk weer ingeschakeld. Voor nu kunnen onze specialisten wel aan de slag met de bodemgegevens. 

Asfaltonderzoek
Sonderen
Plaatsen Peilbuizen
Grondwatermonitoring

Verbreding N50 bij Kampen – Een uitdagend project

Een mooi voorbeeld van een geotechnisch project voor de Grond- weg- en waterbouw (GWW): de verbreding van de Rijksweg N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. De aanlegfase begint pas in 2023, maar een degelijke basis vooraf is altijd cruciaal. Daarom was Van Dijk medio 2020 al betrokken bij de voorbereidingen, in de vorm van o.a. sonderingen en plaatsen van peilbuizen. Een project waar we trots op mogen zijn, gezien de uitdagende omstandigheden!