Project- en Milieukundige begeleiding bodemsanering

HomeMilieuBodemonderzoekProject- en milieukundig begeleiding bodemsanering (BRL 6001)

Begeleiding bodemsanering

Naast milieukundig bodemonderzoek kunt u ook bij ons terecht voor de opzet en begeleiding van het saneren van uw grond. Hierbij helpen wij u op alle gebieden, zowel in het vinden van de juiste saneerder als het opstellen van het saneringsplan en nacontrole. Tijdens de werkzaamheden zijn we op kritische momenten aanwezig om te zorgen dat alles conform richtlijnen gaat.

Bodemsanering

Wanneer vervuiling in de grond is aangetroffen, wordt er vaak een saneringstraject gestart. Bodemsanering kan op diverse manieren uitgevoerd worden; verwijderen (ontgraven of in-situ) of isoleren, beheersen en controleren (IBC) zijn de meest voorkomende bodemsaneringsopties. Voor het milieukundig begeleiden van uw (water)bodemsanering zijn wij BRL SIKB 6000, VKB-protocol 6001 gecertificeerd. 

Stap 1: saneringonderzoek

De eerste stap van onze begeleiding is het uitwerken van diverse saneringsvarianten. In overleg met opdrachtgever, uitvoerder en handhaver wordt de meest geschikte variant tot in detail uitgewerkt. Uiteraard houden we rekening met haalbaarheid, resultaat en kosten en zorgen we dat de meest effectieve en kostenefficiënte oplossing wordt gekozen.

Stap 2: saneringsplan of BUS-melding

In het saneringsplan worden de technische, milieuhygiënische en economische aspecten van de sanering uitgewerkt. Ook kijken we naar randvoorwaarden zoals veiligheid, omgeving en nazorg.

Wanneer sprake is van een standaard verontreinigingsgeval kan er, in plaats van een saneringsplan, worden volstaan met een melding conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding).

Stap 3: begeleiding traject bodemsanering

Van Dijk Geotechniek en Milieu kan met haar vakbekwame specialisten het gehele saneringstraject voor u begeleiden. Vanaf het opstellen van het saneringsplan tot het vastleggen van de eventuele restverontreinigingen. Bekijk hieronder een overzicht van de taken die wij op ons nemen:

 1. Opstellen saneringsplan (bestek)
 2. Aanbesteding
 3. Overleg met bevoegd gezag
 4. Aanvragen van benodigde vergunningen

Bovendien nemen wij ook de directievoering & milieukundige begeleiding op ons, denk hierbij aan: 

 1. Toezicht of de sanering volgens het saneringsplan wordt uitgevoerd;
 2. Sturen van de bodemsaneringwerkzaamheden, zoals het aangeven van de ontgravingsgrenzen;
 3. Aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd en, indien noodzakelijk, het opstellen van een revisieplan;
 4. Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de eventuele afwijkingen ten behoeve van het evaluatieverslag;
 5. Controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met de gestelde saneringsdoelstelling in de beschikking of een andere goedkeuring;
 6. Vastleggen in het evaluatieverslag van de resultaten van het verwijderen dan wel het isoleren van de verontreinigingen in grond en grondwater middels eindbemonstering;
 7. Vastleggen van de eventuele restverontreinigingen in grond en grondwater (middels eindbemonstering).

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor het begeleiden van uw bodemsanering

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor het begeleiden van uw bodemsanering. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.