Uw verkennend bodemonderzoek snel en goed geregeld.

HomeMilieuBodemonderzoekVerkennend bodemonderzoek (NEN 5740)

Milieukundig bodemonderzoek

Bij grondgebonden werkzaamheden kan een gemeente een verkennend bodemonderzoek of grondwater monitoring eisen. Hierbij wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater. Dit is bijvoorbeeld van belang voor een nieuwbouwproject of bij een bestemmingswijziging. In sommige gevallen kan het ook interessant zijn om zelf bij een overdracht een verkennend bodemonderzoek te doen, zo weet u immers wat u koopt en voorkomt u vervelende verrassingen. Op deze pagina vertellen wij u wat een verkennend bodemonderzoek is en wat u ervan kunt verwachten.

Stap 1: vooronderzoek en onderzoeksplan

We starten het verkennend bodemonderzoek met een (historisch) vooronderzoek. We onderzoeken het gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving op dit moment en in het verleden. Dit doen we door in de archieven te kijken, maar ook door interviews af te nemen. Na dit onderzoek weten we in hoeverre de grond verdacht is voor vervuiling.

Vervolgens stellen wij een onderzoeksplan op. In het plan staat hoeveel boringen er gedaan moeten worden en op welke plekken. De NEN 5740 schrijft voor de meeste situaties voor welke onderzoeksinspanning er gedaan moet worden. Eventuele problemen die het onderzoek in de weg kunnen staan, brengen we ook alvast in kaart. Bij een druk parkeerterrein zal er bijvoorbeeld eerst ruimte gemaakt moeten worden voordat wij bij de onderzoekslocatie kunnen.

Stap 2: Verkennend bodemonderzoek

Wanneer we aankomen bij de onderzoekslocatie om de boringen uit te voeren, checken we eerst of het onderzoeksplan uitvoerbaar is. Hierna gaan we beginnen met de boringen. Per halve meter of per bodemsoort maken we een monster. Elke boring leggen we uit om deze goed te bekijken en op te nemen in onze boorstaten. De projectleider maakt vervolgens een mengschema voor onderzoek in het laboratorium.

De monsters worden tegen de avond opgehaald bij ons kantoor en naar het laboratorium gebracht. Hier wordt geanalyseerd welke stoffen aanwezig zijn in de bodem. De projectleider toetst de resultaten en bepaalt op basis van de gegevens of en hoeveel vervuiling er in de grond zit. Gemiddeld hebben we de resultaten binnen vijf werkdagen, maar bij eventuele spoedklussen kan het ook sneller.

Verontreinigde grond, wat nu?

Wanneer blijkt dat er matige tot sterke vervuiling in de grond zit, kunt u een nader bodemonderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de aard, mate en omvang van de vervuiling. Dit onderzoek doen wij conform NTA 5755. 

Afhankelijk van de bestemming en de vervuiling van de grond kan er een saneringsplan worden opgesteld. Desgewenst kunnen wij ook het saneringstraject voor u begeleiden.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw milieukundig bodemonderzoek.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw milieukundig bodemonderzoek. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel
Omschrijving of vragen

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.