Bouwput en bemalingsadvies

HomeGeotechniekGeotechnisch adviesBouwput- en bemalingsadvies

Gaat u uw nieuwbouwproject voorzien van een (parkeer)kelder? Of bent u voornemens een tunnel of riolering aan te leggen? En vinden daarbij werkzaamheden onder het ter plaatse geldende grondwaterniveau plaats? Dan wilt u natuurlijk zeker weten dat u uw werkzaamheden in den droge kan uitvoeren. Door een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand, de bemaling, kan dit bereikt worden. Maar hiervoor zijn wel extra maatregelen nodig om de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld de manier waarop een bouwput ontworpen moet worden. Daarnaast moeten de risico’s van het onttrekken van grondwater worden afgewogen. Welke maatregelen en risico’s dit zijn, vindt u in het bemalingsadvies en/of in het bouwputadvies. 

Risico’s verlaging grondwaterstand

Om een goed beeld te krijgen van de bemaling en de risico’s hiervan is dus een bemalingsadvies nodig. Wat kunnen die risico’s van een bemaling onder andere zijn?  

 • Door het onttrekken van het grondwater verandert de grondspanning. Hierdoor kunnen gebouwen in de omgeving verzakken en kunnen er scheuren in die panden ontstaan.

 • Als de grondwaterstand tijdelijk daalt, kan dat ook in de nabije omgeving gebeuren, waardoor schade aan flora en fauna wordt aangericht.
 • Gevaarlijke verontreiniging in de grond wordt verplaatst. 

 

Hoe stellen we een bouwput- bemalingsadvies op?

Een bemalings- en bouwputadvies stellen we op aan de hand van onder andere:

 • Geotechnisch onderzoek: het uitvoeren van sonderingen. Hierbij meten we onder andere de weerstand van de bodem en achterhalen we de bodemopbouw. 
 • Ontwerpuitgangspunten van de architect en constructeur;
 • De mogelijkheden en beperkingen van de omgeving. 

Wat staat er in een bouwput- en bemalingsadvies?

In een bouwput- en bemalingsadvies staat onder andere: 

 • Of u de bouwput onder natuurlijk talud of met een grondkering moet construeren; 
 • Of het nodig is om grondwater te onttrekken en wat de hoeveelheid onttrokken grondwater (waterbezwaar) is. De hoeveelheid is afhankelijk van de diepte van de bouwput en de doorlatendheid van de bodem. 
 • Welke bemaling eventueel nodig is;
 • Wat het debiet is (m3/uur) van de bemaling;
 • Bepalen van de omgevingsinvloeden (zettingen/droogstand);
 • Advies m.b.t. de watergunning op basis van de Keur;
 • Toetsen van de stabiliteit van de bouwput;
 • Of er damwanden nodig zijn en welke lengte. 

Vergunning onttrekken van grondwater 

Het onttrekken van grondwater mag niet zomaar. Afhankelijk van de regels van het Hoogheemraadschap is hier een melding of vergunning voor nodig. Als een vergunning wel nodig is, kunnen we ondersteunen bij de aanvraag van de watervergunning. 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor Funderingsadvies.

Vul het onderstaande formulier in en wij gaan ons best doen om uw vraag binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.