Wanneer heb ik een geschiktheidsverklaring nodig?

HomeFAQWanneer heb ik een geschiktheidsverklaring nodig?

Wanneer heb ik een geschiktheidsverklaring nodig?

Een geschiktheidsverklaring is nodig als u gaat bouwen of uitbreiden op uw terrein, maar ook voor een bestemmingswijziging, zoals de verbouwing van een schuur tot een woning. In een geschiktheidsverklaring staat dat de grond schoon geschikt is voor het beoogde gebruik en er dus geen sprake is van ernstige bodemvervuiling. Onder bodemvervuiling valt asbest, bestrijdingsmiddelen en andere stoffen of materialen die niet natuurlijk in onze bodem of ons grondwater voorkomen.