Wanneer moet ik een quickscan voor flora en fauna laten uitvoeren?

HomeFAQWanneer moet ik een quickscan voor flora en fauna laten uitvoeren?

Wanneer moet ik een quickscan voor flora en fauna laten uitvoeren?

U moet een quickscan flora en fauna uitvoeren als de voorgenomen activiteit (b.v. sloop, nieuwbouw, rooiwerkzaamheden, het aanleggen en dempen van watergangen, maar ook het organiseren van een festival) een negatief effect kan hebben op de in Nederland beschermde planten en dieren, natuurgebieden en houtopstanden.