Zit er asbest in uw grond? Doe een onderzoek!

HomeMilieuBodemonderzoekAsbest in de grond (NEN 5707)

Onderzoek 'asbest in de grond'

Bij bodemonderzoek of werkzaamheden met grond kan blijken dat er puin in de grond zit. Wanneer er sprake is van puinhoudende grond dient er een verkennend onderzoek naar asbest in de grond te worden uitgevoerd. Van Dijk Geotechniek en milieu kan dit onderzoek voor u doen. Hoe dit in zijn werking gaat vertellen we op deze pagina.

Stap 1: Asbestverdacht, ja of nee?

Allereerst gaan we kijken of de puinhoudende grond asbestverdacht is. Dit doen we in een vooronderzoek. Hierbij kijken we op basis van historische gegevens of er überhaupt asbest in de puinhoudende grond kan zitten. Wanneer het terrein bijvoorbeeld na 1995 is ontwikkeld, dan zal er geen asbest tussen de puin zitten. Ook bij oudstedelijke ophooglagen zal er geen asbestverdenking zijn. Asbest is namelijk pas na 1945 in gebruik genomen.

Wanneer we in het vooronderzoek goed kunnen onderbouwen dat de grond niet asbestverdacht is, hoeft geen verkennend onderzoek naar asbest in de grond plaats te vinden.

Bron: Eurofins Omegam

Stap 2: Grondonderzoek asbest

Wanneer de grond als 'asbestverdacht' is aangemerkt dient er verder onderzoek gedaan te worden conform NEN 5707. We starten hierbij met een visuele inspectie van het maaiveld. We lopen inspectiestroken van 1,5 meter in twee richtingen, haaks op elkaar. 

Wanneer we nog geen asbest tegen zijn gekomen gaan we inspectiegaten van 30x30x50cm graven. We doen een visuele inspectie van de grond door de grond te zeven. Als we asbestdeeltjes tegenkomen wordt er een enkelvoudig monster van het gat naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek. Zo weten we na het onderzoek exact waar asbest is aangetroffen. 
Komen we bij het onderzoek van de inspectiegaten geen asbest tegen, dan sturen we een mengmonster van alle inspectiegaten naar ons laboratorium. 

De resultaten van dit onderzoek bepalen of de waarden van asbest in de grond de norm overschrijden en of er een beheersplan moet worden opgesteld. 

Asbesthoudende grond, wat nu?

Wanneer blijkt dat de grond asbesthoudend is, dan zal deze gesaneerd moeten worden conform de BRL-SIKB 7000, protocol 7001. U kunt de begeleiding van dit traject uiteraard bij ons neerleggen. U bent dan verzekerd van een juiste uitvoering van de sanering en uiteindelijk uw schoon-grond verklaring.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw asbest in de grond onderzoek.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw asbest in de grond onderzoek. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel
Omschrijving en vragen

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.