Drukken van diepe peilbuizen 

Voor het realiseren van bouwputten en ondergrondse infrastructuur is kennis omtrent de grondwaterstand en waterdruk (stijghoogte) in de diepere zandlagen van belang. Voor een indicatie kan een waterspanningsmeting worden verricht. Voor nauwkeurige informatie hieromtrent dienen diepe peilbuizen te worden geplaats

Stap 1: filterafstelling peilbuizen 

Allereerst bekijken we of er in het archief sonderingen voorhanden zijn van de desbetreffende locatie. Zijn die er, dan kan de filterstelling van de benodigde peilbuizen worden bepaald. Zijn er geen sonderingen voorhanden? Dan moeten we eerst een sondering maken tot circa 2 meter onder de gewenste diepte van de peilbuis. Een adviseur kan dan op basis van de sondeergrafiek (bodemopbouw) aangeven op welke diepte de peilbuis geplaatst moet worden.

Stap 2: casingbuis plaatsen

 Nadat de filterstelling is bepaald, wordt met een sondeerwagen een casingbuis met verloren punt tot de gewenste diepte in de grond gedrukt. De casingbuizen zijn 1 meter lang en moeten daarom steeds worden verlengd.

Stap 3: peilbuizen plaatsen 

Vervolgens plaatsen we de peilbuizen: 

  • We zetten de peilbuis deel voor deel in elkaar gezet en laten deze gelijktijdig in de casingbuis zakken. 
  • Als het filter op diepte is, vullen we de casingbuis met schoon leidingwater ten einde tegendruk te creëren.
  • Vervolgens trekken we de casingbuis met de sondeertoren voorzichtig omhoog , terwijl we tegendruk geven op de peilbuis.
  • De verloren punt komt los van de casingbuis en blijft samen met de peilbuis op de einddiepte staan. 

Stap 4: afwerking peilbuizen 

Tot slot werken we de peilbuizen af. De peilbuizen worden op gewenste hoogte afgeknipt en voorzien van een volledig ingevulde peilbuislabel. We plaatsen tot slot een beschermkoker om de peilbuis heen. Zo zijn we klaar om de metingen te doen. Het kan hier gaan om een eenmalige meting van de grondwaterstand of een monitoring via dataloggers. Ook kan de peilbuis gebruikt worden voor monstername van het grondwater in het kader van de voorziene grondwaterlozing.  

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw geohydrologisch onderzoek. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.