Asbestinventarisatie nodig? Wij regelen het!

HomeMilieuAsbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Wilt u een bedrijfspand, woning of schuur geheel of gedeeltelijk gaan slopen, verbouwen of renoveren? Wanneer het gebouw voor 1994 is gebouwd, is een asbestinventarisatie en een bijbehorend asbestinventarisatierapport verplicht. Asbest is tussen 1945 en 1994 veelvuldig toegepast in de bouw als goedkoop isolatiemateriaal. De kans dat er asbest gebruikt is in een pand, schuur of woning van voor 1994 is dus redelijk groot. Maar wat houdt eigenlijk een asbestinventarisatie in en wat gebeurt er als er asbest ontdekt wordt? Alle informatie over de procedure van asbestinventarisatie en de kosten voor een asbestinventarisatie vindt u hier. 

Asbestinventarisatie voordelen
  • Hoogwaardige kwaliteit
  • Lage kosten voor je asbestinventarisatie
  • 40+ jaar ervaring
  • 100% professionals
  • Volledige ontzorging

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is kort gezegd een onderzoek waarin wordt vastgesteld of er asbest in een gebouw aanwezig is. In het asbestonderzoek wordt er op twee manieren naar asbest gezocht:

Direct waarneembare asbest (bijvoorbeeld daken, buizen, vloeren en dergelijke)
Niet-direct waarneembare asbest (asbest in muren, asbest onder vloeren)
Een asbestinventarisatie moet altijd gedaan worden door een gecertificeerde instantie, met gecertificeerd personeel. Van Dijk geo- en milieutechniek heeft de benodigde certificaten (SC-540) en getraind en ervaren personeel (DIA) om dit onderzoek uit te kunnen voeren.

Benieuwd wat de kosten van een asbestinventarisatie zijn? Lees hier meer over asbestinventarisatie kosten.

Asbestinventarisatie huis

Wanneer voert u een asbestinventarisatie uit?

Bij het slopen of renoveren van een pand, schuur of woning van voor 1994, is een asbestinventarisatie verplicht.
Wanneer u een gebouw koopt van voor 1994 adviseren wij ook om een asbestinventarisatie te doen. Het verwijderen van asbest brengt hoge kosten met zich mee. Van deze kostenpost wilt u graag op de hoogte zijn, voordat u de koopbeslissing maakt.

Een asbestinventarisatierapport is drie jaar geldig. Wanneer uw rapport verlopen is, dient u een nieuw onderzoek uit te laten voeren.

Stappenplan asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie verloopt volgens deze stappen:

1. Deskresearch:
Hierbij kijken we naar bouwtekeningen, oude(re) rapportages en kijken we wat u als eigenaar al weet.

2. Onderzoek direct waarneembare asbest (voorheen Type A):
We kijken op locatie of er asbest zit. Vaak gebeurt dit op het moment dat het gebouw of de woning nog in gebruik is. We gebruiken handgereedschap om dit te controleren en bemonsteren waar nodig. 

3. Onderzoek niet-direct waarneembare asbest (voorheen Type B):
Is er in stap 2 asbest geconstateerd, maar kunnen we niet overal goed bij om het materiaal te onderzoeken? Dan gaan we over op de asbestinventarisatie Type B. Hiervoor moeten we sloopwerkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld door een gat in de muur of vloer te maken. Op basis van de eerste twee stappen kunnen we de kans dat we iets vinden vaak al goed inschatten. Stap 3 doen we dan ook meestal op het moment dat een gebouw niet meer in gebruik is.

Asbestinventarisatie kosten

Wil je weten wat de kosten van een asbestinventarisatie zijn?

Vraag een vrijblijvende offerte incl. kosten voor een asbestinventarisatie aan. 

Of bekijk de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop in onze FAQ. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op over jouw asbestinventarisatie!

Wat als er in een asbestinventarisatie asbest wordt aangetroffen?

Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest is verwerkt in het gebouw dat u wilt slopen of de ruimten die u wilt verbouwen, moet er een verwijderingsplan worden opgesteld. Bij sloopwerkzaamheden richt dit plan zich op het verwijderen van asbest. Het is niet verplicht om de asbest te verwijderen. In dat geval dient er een asbestbeheersplan te worden opgesteld.

In hoeverre het verwijderen van asbest direct noodzakelijk/gewenst is of dat het zinvol is het asbest 'nog even' te laten zitten en te wachten tot een gunstiger moment, hangt af van de aard van het project en de blootstellingsrisico's. Wij adviseren u hier graag over.

asbestinventarisatie medewerker


Gezondheidsrisco's voorkomen met een asbestinventarisatie

Asbest is met het blote oog niet zichtbaar. Losse asbestvezels kunnen snel ingeademd worden. In de loop der tijd kan hierdoor kanker ontstaan, met name in de longen. Er zou dus zo min mogelijk asbest ingeademd moeten worden. Om gezondheidsrisico's te voorkomen is een asbestinventarisatie van zeer groot belang.


Wat staat er in een asbestinventarisatierapport?

 

Het asbestinventarisatierapport is een document waaruit blijkt welke en hoe veel asbesthoudende materialen er in je huis, pand of gebouw aanwezig zijn. Het asbestinventarisatierapport geeft aan:

- Of er al dan niet asbest aanwezig is.
- Mocht er asbest gevonden zijn om welke vorm het gaat.
- De locatie waar asbestvezels gevonden zijn.
- De hoeveelheid ervan.

Op basis van de bovengenoemde vier parameters wordt het besluit genomen of het asbest moet worden verwijderd. Samen met het asbestinventarisatierapport ontvang je tevens een vrijblijvende offerte.

asbestinventarisatie kosten

Risicobeoordeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er in een pand asbest aanwezig is waar medewerkers of bewoners mogelijk aan worden blootgesteld, moeten de risico's in kaart worden gebracht. Daarvoor moet er een 'Risicobeoordeling conform NEN 2991' worden uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek kan er op de locatie met behulp van lucht- en/of kleefmonsters het actuele blootstellingsrisico worden bepaald. Dit onderzoek is niet geschikt voor het indienen van een sloopmelding.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor jouw asbestinventarisatie.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw asbestinventarisatie. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. voorstel
Omschrijving of vragen

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.