HomeMilieuBodemonderzoekHistorisch vooronderzoek (NEN 5725)

Historisch vooronderzoek

Van Dijk voert als vast onderdeel van een milieukundig (water)bodemonderzoekaltijd een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725 of NEN 5717 uit. Bijvoorbeeld voor een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740), bij waterbodemonderzoek (NEN 5720) en bij een partijkeuring (AP04-keuring) van grond.  

Wat is het nut van een historisch vooronderzoek?

Bij een historisch vooronderzoek kijken we hoe de locatie in het verleden is gebruikt en welke bodembedreigende activiteiten er zijn uitgevoerd. Te denken valt aan een chemische wasserij of een tankstation, maar ook aan gedempte sloten en toegepaste ophooglagen. Zo stellen we vast van welke vervuilende stoffen sprake kan zijn en kunnen we maatwerk leveren met betrekking tot de onderzoeksinspanning. Een goed historisch vooronderzoek kan in het daarop volgende onderzoekstraject kostenbesparend werken.

Werkwijze historisch vooronderzoek

Met het historisch vooronderzoek doen we onderzoek naar hoe de planlocatie en de omgeving in het verleden is gebruikt, hoe dit in het heden is en hoe het in de toekomst gebruikt zal worden. Dit gebeurt onder andere op basis van de volgende bronnen:  

  • Informatie bij gemeenten, de milieu- of de omgevingsdienst. Vaak hebben deze partijen informatie over hoe de planlocatie in het verleden is gebruikt en welke bodemonderzoeken er in de omgeving zijn uitgevoerd; 
  • Ons eigen archief. Het kan zijn dat de locatie voorkomt in ons eigen archief, dit gaat tot ruim 30 jaar terug;
  • Historische bodem- en landkaarten;
  • Interviews met eigenaren of omwonenden;
  • Locatie-inspectie. 

Gegevens historisch vooronderzoek 

De resultaten van het historisch vooronderzoek geven ons een beeld van:

  • Of de grond verdacht of onverdacht is voor vervuiling. 
  • Welke vervuiling kan voorkomen en welke bodemlagen verdacht zijn voor deze verontreiniging en of deze ook in het grondwater kan voorkomen.
  • Welke verontreinigingen er in de toekomst kunnen ontstaan. 

Onderzoeksstrategie opzetten

Aan de hand van bovenstaande resultaten stellen we een onderzoekshypothese op (wel of geen verdachte grond) en wordt een onderzoekstrategie gekozen. De onderzoeksstrategie bepaalt hoeveel boringen uitgevoerd moeten worden en tot welke diepte. Daarnaast is het aantal minimaal te verrichten analyses aangegeven. 

De onderzoeksinspanning wordt niet alleen bepaald aan de hand van de te verwachten verontreinigingstoestand maar ook aan het doel van het onderzoek (b.v. nieuwbouw of aankoop). Zo wordt maatwerk geleverd die past bij iedere situatie. 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw historisch vooronderzoek.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw historisch vooronderzoek. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.