Grond afgraven en hergebruiken? Doe een partijkeuring grond!

HomeMilieuBodemonderzoekPartijkeuring grond (AP04)

Partijkeuring grond (AP04-keuring)

Sinds 1 juli 2008 moet hergebruik van grond, baggerspecie of bouwstoffen gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit. Wanneer u grond gaat afgraven en elders gaat hergebruiken dient er een partijkeuring uitgevoerd te worden conform het 'Besluit bodemkwaliteit'. Van Dijk Geotechniek en milieu kan deze partijkeuring zowel in-situ als in depot voor u verrichten. Hoe een partijkeuring in zijn werk gaat leest u op deze pagina.

 

Partijkeuring grond nodig, ja of nee?

In Nederland wordt er heel wat grond verzet. Om te zorgen dat we onze bodem zo schoon mogelijk houden en ons milieu zo goed mogelijk beschermen, hebben we een meldplicht op het moment dat we ontgraven grond elders gaan hergebruiken. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo zijn particulieren uitgesloten van de meldplicht en geldt de meldplicht bij het Besluit bodemkwaliteit ook niet als er minder dan 50 kuub wordt toegepast. 

Het besluit is van toepassing op grond, puinhoudende grond, puin en overige bouwstoffen. Vaak voeren wij een partijkeuring uit bij bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbouw van woningen of bedrijfspanden, maar u kunt ook denken aan het plaatsen van een kelder. Tijdens de partijkeuring grond kijken we bijvoorbeeld naar zware metalen in de grond, zoals lood, zink en koper. De mate van verontreiniging bepaalt wat er met de grond mag gebeuren na het afgraven.

Stap 1 bij partijkeuring grond: vooronderzoek en partij definiëren

We starten de partijkeuring met een historisch vooronderzoek. Hierbij bepalen we in hoeverre de grond verdacht is. Heeft er in het verleden bijvoorbeeld een fabriek op de onderzoekslocatie gestaan, dan is de kans groot dat we verontreiniging tegenkomen. Dankzij dit vooronderzoek krijgen we een realistisch beeld van wat we aan kunnen treffen en kunnen we al in een vroeg stadium met u meedenken over de herbestemming van de grond.

Hierna bezoeken we de onderzoekslocatie en gaan we de partij definiëren. Eén enkele partij mag niet groter zijn dan 10.000 ton. Per partij moeten er 100 grepen genomen worden uit een halve meter. Als er een meter afgegraven gaat worden moeten we dus per partij 50 gaten boren van 2 keer een halve meter. We maken ook onderscheid tussen de diverse bodemlagen, zand en klei bijvoorbeeld moeten apart onderzocht worden.

Stap 2 bij partijkeuring grond: monsters nemen

Wanneer de onderzoekslocatie van de partijkeuring in kaart is gebracht kunnen we de monsters gaan nemen. Conform de kwaliteitseisen maken we twee monsters, elke greep (boring van een halve meter) gaat in één van deze twee monsters. De resultaten van beide monsters moeten gelijk zijn, anders moet het onderzoek opnieuw gebeuren. 

Als uit het vooronderzoek of de veldinspectie is gebleken dat een klein deel van de partij verdacht is van vervuiling zullen we deze apart onderzoeken. Zo voorkomen we dat de hele partij als vervuild wordt aangemerkt, terwijl maar een klein deel van de grond eigenlijk vervuild is. U hoeft dan niet de hele partij te laten saneren en dit scheelt flink in de kosten.

Stap 3: laboratorium onderzoek en Besluit bodemkwaliteit

De monsters worden in het laboratorium onderzocht. Hier wordt bepaald of de grond schoon is, licht vervuild of sterk vervuild. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten van de partijkeuring grond kan de grond ingezet worden voor één van deze doelen:

Schone grond, mag overal toegepast worden.
Licht verontreinigd, kan als industriegrond of woongrond gebruikt worden.
Sterk verontreinigd, moet schoongemaakt of afgevoerd worden.
BRL SIKB 1000 certificering
Van Dijk geo- en milieutechniek bv heeft de BRL SIKB 1000 certificering en kan onderzoeken uitvoeren conform protocol 1001 (partijkeuring grond).

Partijkeuringen van niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002) en vormgegeven bouwstoffen (protocol 1003) op aanvraag te regelen.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw partijkeuring van grond.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw partijkeuring grond. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel
Omschrijving en opmerkingen

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.