Maatgevend in milieu - Aanvragen Vergunningen

Watervergunning (melding of vergunningplichtig) 

Wanneer uw bedrijf grondwater loost of onttrekt in of uit de omgeving, moet er in het kader van de Waterwet een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd. In veel gevallen is een melding voldoende, de regels hiervoor zijn vastgelegd in het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap of de provincie.

In kwetsbare gebieden, of bij bemaling langer dan zes maanden, bent u wel vergunningsplichtig. In dat geval moet u bij het bevoegde gezag een onderbouwde rapportage aanleveren waarin de effecten van uw activiteiten op de omgeving worden vastgelegd. In een zogenaamde geohydrologische effectenrapportage wordt uitspraak gedaan over de invloed van een beoogde bemaling op mobiele bodemverontreinigingen, zettingen van gebouwen, wegen en groenvoorziening.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor Funderingsadvies.

Vul het onderstaande formulier in en wij gaan ons best doen om uw vraag binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.