Funderingsadvies

Bij een nieuwbouwproject, zoals een woning of een bedrijfspand, wilt u verzakkingen uiteraard voorkomen. Het is dan ook van belang dat u weet hoe er gefundeerd moet worden. Maar ook als u de bestaande fundering wilt hergebruiken of een fundering wilt herstellen, kunnen we een funderingsadvies uitbrengen. Dit advies is nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Maar ook wanneer een omgevingsvergunning niet nodig is, adviseren we u om een funderingsadvies te maken. 

Van Dijk heeft jarenlange ervaring met het opstellen van een funderingsadvies door heel Nederland. Dit doen we altijd in samenspraak met de architect en constructeur. Bij het advies houden we rekening met uw wensen en streven we naar het meest economische ontwerp.  

Wat staat er in een funderingsadvies?

Het funderingsadvies baseren we op geotechnisch onderzoek dat wordt uitgevoerd conform de NEN 997-1:2017 (EuroCode 7). In het advies vindt u onder andere onderstaande gegevens: 

  • Voor welk type fundering u het beste kunt kiezen. Bijvoorbeeld fundering op staal of fundering op palen; 
  • Bij een fundering op staal beoordelen we tevens of een grondverbetering noodzakelijk is en wat de verwachte zettingen zijn. 
  • De belasting die de funderingspalen kunnen afdragen naar de ondergrond.

Hoe komen wij tot een funderingsadvies?

Om tot een funderingsadvies te komen, voeren wij geotechnisch bodemonderzoek uit. Door middel van sonderingen brengen we de aard van de grondlagen in kaart. Daarbij kijken we bijvoorbeeld waar de slappe grondlaag zit en waar de dragende laag. Zo weten we precies tot welke diepte de funderingspalen geheid of geboord moeten worden en tot welke diepte een grondverbetering noodzakelijk is.  

Tijdens het geotechnisch bodemonderzoek worden vaak ook boringen uitgevoerd tot maximaal 3 m diepte. Op deze manier meten we eenmalig de grondwaterstand (ter indicatie). Tevens geeft deze boring een beter inzicht in de samenstelling van de  bodem over de eerste meters. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de toegankelijkheid van de heistelling. 

Met het uitvoeren van sonderingen en boringen hebben we zowel gegevens over de bodemsamenstelling als over de diepte van de bodemlagen.

Advies afstemmen op omgeving 

We stemmen het funderingsadvies ook af op de omgeving. Het toepassen van geheide (prefab) betonpalen moeten wel in de omgeving toelaatbaar zijn. De trillingen kunnen omliggende woningen en panden schade aanbrengen. Als die trillingen niet wenselijk zijn, adviseren we om een trillingsvrijsysteem toe te passen. Eventueel kan een trillingsprognose conform de SBR-richtlijnen worden opgesteld om te beoordelen welke trillingen toelaatbaar zijn voor de omliggende bebouwing.  

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor Funderingsadvies.

Vul het onderstaande formulier in en wij gaan ons best doen om uw vraag binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.