Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

HomeFAQWanneer is een bodemonderzoek verplicht?

Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

Als u een huis op een stuk grond gaat bouwen, is er eerst een bodemonderzoek nodig, en daarna kunt u pas een bouwvergunning aanvragen. De kosten van het bodemonderzoek zijn voor u. Het kan zijn dat het bodemonderzoek al door uw gemeente is gedaan. Check dit eerst even, want deze kunt u dan gewoon opvragen.