Geotechnisch project?
Ontdek onze aanpak

Landmeten

Ook voor het uitvoeren van landmetingen kunt u terecht bij van Dijk geo- en milieutechniek. Onze collega’s beschikken over de nodig kennis, ervaring en certificering om officiële landmetingen uit te mogen voeren. Met zowel traditionele als moderne technieken kunnen wij u de input leveren die u nodig heeft. Op deze pagina leest u voor welke soorten landmetingen u bij ons terecht kunt.

Inmeten terrein

Voor het maken van tekeningen en (bouw)plannen is het belangrijk om een goede tekening van het terrein te hebben. Met 2D en 3D tekenmodellen kunnen projectontwikkelaars vervolgens aan de slag gaan. Van Dijk kan de benodigde input leveren voor deze tekeningen. Dit doen we door digitale onderleggers te maken in AutoCad. Terreingrenzen, hoogteverschillen, begroeiing en bebouwing komen hierin terug.

Nieuwbouwproject?

Bij nieuwbouw komt veel kijken, naast sonderingen bieden we ook anderen diensten die je nodig kunt hebben tijdens de start van je project.

Vastleggen onderzoekspunten

Wanneer wij onderzoeken uitvoeren is het belangrijk om de onderzoekspunten in het land in te meten. Zo kunnen de mensen die met de onderzoeksresultaten aan de slag gaan altijd de exacte locatie bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitbaggeren van sloten of het meten van het waterpeil bij een peilfilter.

De onderzoekspunten leggen we zowel in hoogte als in coördinaten vast. Hiervoor maken wij gebruik van een SmartRover waarbij met behulp van DGNSS en RTK een nauwkeurigheid van < 5 cm wordt bereikt. Soms komt het weleens voor dat de signalen voor de SmartRover ontoereikend zijn. In dit geval gaan we over op traditionele onderzoeksmethoden.

Bij onderzoekspunten in de hoogte kiezen we voor een punt ten opzichte van het NAP of een vast punt in de omgeving. De coördinaten kunnen zowel plaatselijk als in het landelijke RD-coördinatenstelsel vastgelegd worden.

Palenplan en heiwerk inmeten

Door het palenplan in het terrein uit te zetten kan er tijdens het heien snel en efficiënt gewerkt worden.
Na afloop van het heien kunnen wij vervolgens de paalkoppen inmeten. Eventuele afwijkingen in de paalkophoogte kunnen zo vastgesteld en gerapporteerd worden.

Vraag vrijblijvend uw offerte voor geotechnisch onderzoek aan.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag uw offerte en mogelijke startdatum.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel
Omschrijving of vragen