Uw grondboringen vakkundig uitgevoerd

Grondboringen

Om meer inzicht te krijgen in de opbouw en staat van de bodem doen wij onderzoeken door middel van grondboringen. Afhankelijk van het doel van de grondboring kiezen we voor een handmatige of een machinale oplossing. Op deze pagina vindt u de verschillende soorten grondboringen die wij voor u uit kunnen voeren.

Oppervlakte boring

Een oppervlakte boring wordt vaak handmatig gedaan door middel van een edelman- en gutsboor of een zuigerboor. We kunnen bij dit type grondboringen tot ongeveer 4 á 5 meter diep boren. De boring wordt zorgvuldig uitgelegd op een zeil en van de diverse bodemlagen worden geroerde monsters genomen. Conform NEN 5104 worden alle bodemlagen beschreven.
Dit type boring wordt vaak toegepast voor een milieukundig bodemonderzoek en verkenning van de toplagen.

Nieuwbouwproject?

Bij nieuwbouw komt veel kijken, naast sonderingen bieden we ook anderen diensten die je nodig kunt hebben tijdens de start van je project.

Pulsboring

Een puls is een ijzeren buis met onderaan een terugslagklep. Wanneer deze op de bodem van de boring valt gaat de klep open en vult de buis zich. Als we de buis weer omhoog trekken, gaat de klep dicht en blijft het monster zitten. Dit is een goede manier van grondboren om een monster op diepte te verkrijgen.
Het is met deze methode ook mogelijk om sediment in het grondwater te onderzoeken. We laten de puls dan een aantal keer vallen op de grondwaterbodem. De buis vult zich dan met het losgekomen sediment.
We kunnen de pulsboring handmatig uitvoeren tot 8 á 10 meter, maar het komt vaker voor dat we dit type grondboring mechanisch doen met een mantelbuis. Mechanische pulsboringen kunnen uitgevoerd worden op diepten van wel meer dan 40 meter.

Steekboringen

Een laatste variant van grondboringen die we bij Van Dijk uitvoeren is de steekboring.

Ackermann boring

De Ackermann boring is een methode om ongeroerde bodemmonsters te verkrijgen. Via een mantelbuis die mechanisch wordt aangebracht worden steekbussen de grond in gebracht, gevuld en weer omhoog gehesen. Op de manier kan in het laboratorium een zeer gedetailleerd verslag van de opbouw van de bodem worden gemaakt.

Continu steekboring

De continu steekboring is, zoals de term als aangeeft, een continu monster van de bodemopbouw. Met onze sondeerwagens wordt dit monster genomen. Hoe diep het monster kan worden is afhankelijk van het type bodem en daarmee de benodigde kracht die geleverd moet worden door de sondeerwagen.
Voor heel nauwkeurige resultaten is dit de meest geschikte methode. We zijn met dit onderzoek in staat om de volumieke massa’s per bodemlaag in kaart te brengen, zowel voor natte als droge bodemlagen. Ook de korrelverdeling van zandlagen kunnen we met deze monsters zeer goed in kaart brengen.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw grondboringen.

Vul het onderstaande formulier in en wij gaan ons best doen om uw vraag binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel
Omschrijving of vragen