Nieuw project: sonderen en handboren bij Podium (Amersfoort)

HomeProjectenNieuw project: sonderen en handboren bij Podium (Amersfoort)

Via Ingenieursbureau Goudstikker de Vries hebben wij een opdracht gekregen van Heijmans Vastgoed B.V. voor een geotechnisch bodemonderzoek en een funderingsadvies. Deze opdracht bestaat uit 160 sonderingen en 10 handboringen. De eerste fase is u voltooid, maar er komt nog een vervolg. Pas als de grond bouwrijp is gemaakt, waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar, wordt Van Dijk weer ingeschakeld. Voor nu kunnen onze specialisten wel aan de slag met de bodemgegevens. 

Samenvatting van het project

Deze opdracht bestaat uit 160 sonderingen en 10 handboringen, die in twee fasen worden opgedeeld. Omdat de projectlocatie verdacht is voor niet gesprongen explosieven (NGE) zijn eerst alle sondeerpunten vrijgegeven door een senior OCE deskundige van de firma Euroradar; daarna konden wij aan de slag gaan. De opdrachtgever wou graag de vaart erin houden, dus hebben wij groots uitgepakt en de helft van onze units beschikbaar gesteld.

Het resultaat tot nu toe

"Deze opdracht was bijzonder, omdat de bodem tot anderhalve meter verdacht is voor niet gesprongen explosieven (NGE's). De sondeerlocaties moesten dus eerst worden vrijgegeven door de firma Euroradar. Wij hebben daarna in slechts een of anderhalve week 120 tot 130 sonderingen uitgevoerd, met zo'n 5 units. Met zoveel mankracht hebben we in een korte tijd veel werk kunnen verrichten. Uiteindelijk is alles vlekkeloos verlopen. Geen schade, goede timing en geen onvoorziene situaties!".

Roel Kool (Van Dijk uitvoerder van deze opdracht):

 

Wordt vervolgd..

De opdracht wordt nog vervolgd, omdat er ook een bos op het perceel staat. Pas als de grond bouwrijp is gemaakt, waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar, wordt Van Dijk weer ingeschakeld. Voor nu kunnen onze specialisten wel al aan de slag met de bodemgegevens.