Verbreding N50 bij Kampen – Een uitdagend project

HomeProjectenVerbreding N50 bij Kampen – Een uitdagend project

Een mooi voorbeeld van een geotechnisch project voor de Grond- weg- en waterbouw (GWW): de verbreding van de Rijksweg N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. De aanlegfase begint pas in 2023, maar een degelijke basis vooraf is altijd cruciaal. Daarom was Van Dijk medio 2020 al betrokken bij de voorbereidingen, in de vorm van o.a. sonderingen en plaatsen van peilbuizen. Een project waar we trots op mogen zijn, gezien de uitdagende omstandigheden!

Welke werkzaamheden voerde Van Dijk uit?

De werkzaamheden die bij de wegverbreding kwamen kijken, bestonden uit:

- Sonderingen: voor het in kaart brengen van de bodemgesteldheid.
- Asfaltboringen: voor meten van het teergehalte in het bestaande asfalt, voor hergebruik.
- Plaatsen van peilbuizen met dataloggers, voor grondwatermonitoring.

Uitdagend project

Het lastige aan dit project was dat werkzaamheden binnen 10 meter van de rijbaan moesten plaatsvinden. Uiteraard met voldoende aandacht voor veiligheid. We kunnen wel zeggen dat dit succesvol is geweest: we hebben al het werk zelfs in 2 nachten tijd uitgevoerd!