Wanneer moet u een flora en fauna check laten doen?

HomeKennisbankWanneer moet u een flora en fauna check laten doen?

Mogelijk heeft u er wel eens van gehoord: flora en fauna check. Naast alle regels omtrent omgevingsvergunningen, is dit nog iets om rekening mee te houden. Want een beschermde diersoort op uw planlocatie kan uw project flink vertragen. Maar wat houdt de flora en fauna check eigenlijk precies in en wanneer is dit verplicht? Wij leggen het u graag uit.

Wat houdt een flora en fauna check in?

Beschermde flora en fauna, zoals vogels of andere dieren of planten, mag u nooit verstoren of vernietigen. Dit is geregeld in de Wet natuurbescherming. Om planten en dieren te beschermen is een ecologisch onderzoek, ook wel flora- en faunacheck verplicht. 
Dit geldt bij zowel evenementen als bij bouwactiviteiten. Wat precies wel of niet mag verschilt per provincie, en in sommige gevallen moet er een ontheffing aangevraagd worden. Te beginnen met een flora- en faunacheck minimaliseren we de impact van uw project op de lokale natuur en helpen we om de Nederlandse biodiversiteit te behouden.

Wanneer is dit nodig?

Wilt u een bestaand gebouw slopen of staat er een grote verbouwing gepland? Dan is een flora- en faunacheck verplicht. Want misschien beseft u het niet, maar vogels en vleermuizen vinden vaak hun toevlucht onder dakpannen, en de huismus komt elk jaar terug op hetzelfde nest. 
En leeft er een beschermde soort in de buurt van uw project, dan moet er een manier zijn om de eventuele schade aan deze soort te compenseren. Staat uw toekomstige bouwwerk in weidegebied? Dan moet u een uitgebreidere soorteninventarisatie laten doen.

Hoe gaan we te werk bij een flora en fauna check?

Laat u bij ons een flora en fauna check (ook wel  Quickscan Wet natuurbescherming) uitvoeren? Dan kunt u het volgende verwachten. 

1. Literatuuronderzoek.

We starten onze check vanuit kantoor met een literatuuronderzoek naar de flora en fauna die voorkomt in de omgeving.

2. Veldonderzoek.

We tekenen de onderzoekslocatie in: we brengen alle eigenschappen van de omgeving in kaart. Van (verharde) wegen en paden en bebouwing, tot alle begroeiing, open water tot zaken als houtstapels. Is er een bestaande bouw? Dan inspecteren we deze vanbuiten en vanbinnen op de aanwezigheid van diverse diersoorten. Veelgebruikte ingangen van vogels of vleermuizen zijn bijvoorbeeld afvoergaten, gaten onder dakpannen of beschadigingen in kozijnen.

3. Rapportage en ontheffingen.

We maken een rapport waarin we onze conclusies samenvatten. Komen er geen beschermde diersoorten voor op de locatie, dan kan een kleine aanpassing in het plan vaak al voldoende zijn om hier rekening mee te houden. We regelen tot slot uw ontheffingen bij de provincie, zodat uw project zorgeloos doorgang kan vinden. Wilt u zien hoe wij te werk gaan? Bekijk ook deze blog waarbij we meeliepen met twee flora- en faunascans.

Er zit een beschermde diersoort op mijn planlocatie, wat nu?

Hebben wij een beschermde diersoort gesignaleerd? Dan is een soortgericht onderzoek nodig. Hierbij monitoren we de betreffende diersoort in een aantal sessies om te kijken of deze er inderdaad zit en met hoeveel exemplaren ze zijn. Als het onderzoek voorbij is bekijken we hoe we ontheffing kunnen krijgen van de Wet natuurbescherming. Dit gebeurt vaak met compenserende maatregelen. We hangen dan bijvoorbeeld nestkastjes op als alternatieve broedplaats, of we brengen speciale dakpannen aan met schuil- of broedruimte voor de vogel- of vleermuissoort.

Laat een flora en fauna check doen!

Voorkom u vertraging op uw project en schakel ons in voor een flora en fauna check. Waar nodig vragen wij ook ontheffingen voor u aan bij de provincie, waardoor u zelf geen kostbare tijd kwijt bent. Neem contact met ons op voor meer informatie.