Project: In-situ sanering Beverwijk

HomeNieuwsProject: In-situ sanering Beverwijk

Voor de sanering van een grondwaterverontreiniging in Beverwijk moesten in totaal 226 injectiefilters worden geplaatst, waarvan de helft tot circa 4,5 m-mv en de andere helft tot 6 m-mv of dieper. Middels het aangebrachte injectiefilternet zijn door de opdrachtgever gedurende een periode van een aantal weken voedingsstoffen aan het grondwater toegevoegd om zodoende de natuurlijke afbraak van de verontreiniging te stimuleren.

Een complexe situatie

Door de opdrachtgever was een injectienet opgesteld waarbij injectiefilters in de openbare weg, in (achter)tuinen van bewoners en enkele inpandig waren voorzien. Hierdoor was er veel communicatie (toelichting, regelen toegang etc.) met de betrokken bewoners noodzakelijk. Daarnaast lag er een uitdaging m.b.t. het bereiken van kleine ruimten die niet door een sondeerwagen of minirups bereikt konden worden. Hiervoor is in eigenbeheer een mechanische handboorstelling ontwikkeld waardoor de gevraagde dieptes (4,5 en 6 m-mv) toch zijn gehaald.

Positieve bewoners en tevreden opdrachtgever

Vanuit de betrokken bewoners is richting de opdrachtgever een positief oordeel over van Dijk gegeven. Daarnaast zijn de injectiefilters op alle voorziene locaties en tot alle einddieptes verricht en zijn de werkzaamheden ruimschoots voor de afgesproken einddatum behaald. De opdrachtgever was dan ook zeer tevreden!