Op bodemonderzoek met.. Richard Bouma

HomeNieuwsOp bodemonderzoek met.. Richard Bouma

Voor de bouw van een woning met paardenschuur in Herwijnen was een verkennend bodemonderzoek nodig. Wij mochten een ochtend mee met Richard Bouma en zo stonden we opeens tussen de paarden...

Lekker fris

Acht uur 's ochtends staan we klaar in De Meern om op pad te gaan. Richard heeft een drukke dag voor de boeg, maar liefst drie onderzoeken staan op het programma. Het eerste verkennende bodemonderzoek is in Herwijnen (Gelderland), een half uurtje rijden. Als we op locatie komen is het nog lekker fris, maar gelukkig wel droog. Volgens het onderzoeksplan moeten we een paardenweide aantreffen.. Check!

Grondboringen

Aan de slag dan maar! Het betreft een verkennend bodemonderzoek, dus Richard moet 12 boringen van een halve meter doen en drie boringen van twee meter diep. Naast flinke armspieren heeft hij daarvoor ook een edelman- en gutsboor nodig. Op een zeil wordt de boring zorgvuldig uitgelegd om de bodem goed in kaart te kunnen brengen en een representatief grondmonster samen te stellen.

Peilfilter aanbrengen

Bij het verkennend milieukundig bodemonderzoek brengen we ook een peilfilter aan. Hiermee kunnen we een week na plaatsing een monster van het grondwater nemen. Je ziet hier dat Richard een buis in de grond heeft geplaatst. Om de buis heen wordt met grind gezorgd dat de gaatjes in het peilfilter niet verstopt raken.

Bodem in kaart brengen

Op een tablet brengt Richard zorgvuldig de bodem in kaart. Hoe is de bodem opgebouwd, welke bodemlagen zijn er en waar zijn precies de monsters genomen? Een onderdeel van het rapport zijn de boorstaten. Dat ziet er zo uit:

Op naar de volgende klus!

Een paar uur later zit alle informatie veilig opgeslagen in onze online omgeving en liggen de grondmonsters zorgvuldig gecodeerd achter in de auto bij Richard. Een week later kan ook het grondwatermonster genomen worden. Hierna worden de monsters naar het laboratorium gestuurd. Een weekje later is alle informatie beschikbaar om het definitieve rapport op te stellen. De klant kan nu verder met de bouwplannen. En Richard? Richard is alweer enkele honderden boringen verder..