Een asbestinventarisatie met... Emile Brouwer

HomeNieuwsEen asbestinventarisatie met... Emile Brouwer

Asbest is één van de bekendste gevaarlijke stoffen in Nederland en ligt al vele jaren onder een vergrootglas. Vorige maand is het wetsvoorstel aangenomen dat asbestdaken vanaf 2025 verboden zijn en dus voor die tijd gesaneerd moeten worden. Bij het kopen van een oude woning is het dan ook verstandig om een asbestonderzoek te laten doen, zodat je weet waar je aan toe bent. Maar wat houdt zo'n onderzoek precies in? Vandaag gingen wij met onze collega Emile op pad om een asbestinventarisatie uit te voeren in een prachtige, monumentale woning in Soest. Kwamen we asbest tegen?

Asbestonderzoek monumentaal pandDe onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie betreft een monumentale woning die in het kader van overdracht dient te worden onderzocht op het voorkomen van asbesthoudende materialen. Al direct is duidelijk dat dit een interessante klus gaat worden gezien de verwilderde begroeiing rondom de woning.

Historisch vooronderzoek

Voorafgaand aan de veldinspectie zijn achter het bureau historische gegevens van de locatie opgezocht om mogelijke asbestbronnen op voorhand al in kaart te brengen. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er bepaalde plaatsen met asbest bekend zijn, worden deze op locatie als eerste bekeken. In dit geval waren de zijwanden van het dakkapel verdacht en Emile is dan ook gestart met het onderzoeken van deze wanden.

Tuininspectie

Wanneer de vermoedens uit het historisch vooronderzoek bevestigd zijn, kunnen we verder met het onderzoek naar niet-gedefinieerd asbestverdacht materiaal, te beginnen in de tuin.

In de tuin vinden we al snel een oude plantenbak van asbestcement. Moeilijker te vinden is een oud schuurtje dat overwoekerd is met klimop. Tussen de begroeiing is een dakbedekking van asbestverdachte golfplaten zichtbaar.


Na het constateren van asbestverdacht materiaal wordt de hoeveelheid, toestand en wijze van bevestiging vastgelegd en een monster genomen voor analyse. Bij de monstername worden de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt om Emile te beschermen tegen vrijkomende asbestvezels.

Asbestonderzoek binnenshuis

Binnen worden alle ruimten van de gehele woning bekeken, van kelder tot zolder van keuken tot slaapkamer. Emile kijkt hierbij onder vloerbedekkingen, in rookgaskanalen en beoordeeld gaskachels op asbestverdachtheid. Hierbij is het bouwjaar van belang en geeft het merkplaatje vaak uitsluitsel. Bij dit onderzoek hebben we alleen gekeken naar direct waarneembare asbest. Wanneer de woning gesloopt of gerestaureerd gaat worden, zal er ook in de wanden en onder de vloeren gekeken worden, waarbij er ook gesloopt moet worden. Met de uitkomsten van dit vervolg-onderzoek kan een sloop- en saneringsplan worden opgesteld.

Gaat u ook klussen?

Wanneer u een woning wilt kopen waarbij tussen 1950 en 1993 gebouwd of verbouwd is, is het altijd een goed idee om een asbestonderzoek uit te laten voeren. Zo voorkomt u verrassingen achteraf. Meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheid om een offerte op te vragen vindt u op deze pagina.