Nu ook stikstofdepositie-onderzoek bij van Dijk

HomeKennisbankNu ook stikstofdepositie-onderzoek bij van Dijk

De hoeveelheid stikstof in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden is in diverse natuurgebieden in Nederland te hoog. Dit hoge niveau heeft een negatief effect op de gezondheid van de natuurgebieden. Om de niveaus te verlagen zijn door de overheid met de Wet natuurbescherming maatregelen genomen. Activiteiten, zoals sloop- en nieuwbouw, die in de buurt van Natura 2000-gebieden gaan plaatsvinden, moeten worden onderzocht op de verwachte uitstoot van stikstof. Wanneer deze boven de norm zijn, zoals vastgesteld in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), zijn deze activiteiten meldings- of vergunningplichtig en, in het ergste geval, niet uitvoerbaar.

Stikstofdepositie-onderzoek bij van Dijk

Sinds enkele jaren zijn we bij van Dijk geo- en milieutechniek al zeer actief in onderzoek naar flora en fauna met onze quickscan Wet natuurbescherming. We hebben onze activiteiten in deze hoek nu uitgebreid met het stikstofdepositie-onderzoek, waarbij we berekenen wat de verwachte stikstofemissie van een voorgenomen activiteit is. De berekening voeren we uit middels de AERIUS-calculator. De resultaten worden getoetst aan de normen van de PAS en zo kunnen wij u vertellen of u een meldings- of vergunningsplicht heeft danwel het project op de beoogde wijze niet uitvoerbaar is. Vervolgens kunnen we u van dienst zijn bij de benodigde melding of vergunningaanvraag.

Weten of u een stikstofdepositie-onderzoek moet doen?

U kunt meer lezen over deze dienst op onze Quickscan Wet natuurbescherming pagina. Wilt u weten of u een onderzoek moet laten doen? Deel uw plannen met ons via telefoon of e-mail en wij kunnen u direct vertellen welke onderzoeken verplicht of gewenst zijn.