Asbestinventarisatie voordelen

Grondwaterneutrale kelders in Amsterdam

HomeNieuwsGrondwaterneutrale kelders in Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft nieuwe regels opgesteld voor het aanleggen van een kelder. Op een aantal plekken in de stad heeft het onderkelderen van (onder meer) woningen namelijk tot problemen met het grondwaterpeil geleid. 

Wanneer het regent komt het hemelwater in het grondwater terecht. Door de aanleg van (meerdere) nieuwe kelders kan dit grondwater niet normaal stromen. Omdat het tegenwoordig steeds vaker regent en er per bui meer water uit de hemel valt leidt dit steeds meer tot overlast en schade. Dit komt doordat het grondwater op sommige plekken te hoog en op andere plekken te laag komt te staan. 

Afwegingskader grondwater neutrale kelders

Omdat Amsterdam een veilige, gezonde en klimaatbestendige woonplek voor iedereen moet zijn, heeft de gemeente het nieuwe afwegingskader grondwater neutrale kelders opgesteld. In gebieden waar grondwaterproblemen spelen worden straks alleen aanvragen voor het aanleggen van een kelder goedgekeurd als die voldoen aan de eisen van een grondwater neutrale kelder.

Geohydrologische beschouwing

Hoe weet je nou of een aanvraag voldoet aan de eisen van een grondwater neutrale kelder? Hiervoor dient een geohydrologische beschouwing te worden opgesteld, met als doel de huidige afstroming van grondwater te bepalen. Via boringen tot aan de onderzijde van het bovenzandpakket worden zandmonsters uit de grond gehaald. In een laboratorium wordt vervolgens de korrelverdeling en doorlatendheid bepaald. Aan de hand van deze resultaten kan een debietberekening worden opgesteld, waarbij de afstroming van grondwater wordt bepaald. Op deze manier kan afstroming van grondwater ook voor de toekomst worden gegarandeerd.