2x een quickscan Flora & Fauna met.. Ezra Beekman

HomeKennisbank2x een quickscan Flora & Fauna met.. Ezra Beekman

Als we bij van Dijk een vraag over planten of dieren hebben, dan stappen we direct naar Ezra. Binnen ons bedrijf is Ezra namelijk verantwoordelijk voor alle flora en fauna quickscans. Wanneer we een dagje met haar op stap gaan wordt duidelijk waarom; op elk detail wordt gelet en geen plant of dier wordt over het hoofd gezien. We gaan vandaag met haar mee naar twee locaties, één in Tiel en één in Leimuiden.

Tiel: sloop gebouwen

De eerste quickscan van vandaag is midden in de Betuwe. De opdrachtgever wil een woning, bungalow en kleine schuur gaan slopen. Op kantoor heeft Ezra al vooronderzoek gedaan en ze weet al welke (beschermde) soorten flora en fauna in deze omgeving voorkomen. Eenmaal aangekomen op locatie wordt gestart met het intekenen van de onderzoekslocatie. Op de kaart worden verharding, bomen, bebouwing, open water en andere relevante zaken zoals houtstapels ingetekend.

Vervolgens wordt de vegetatie beschreven, van de grote bomen tot de kleinste planten en alles ertussenin.

In de bomen wordt gezocht naar holtes, loszittende schors en nesten. Op deze locatie komen we een flink aantal spechtgaten tegen in twee grote wilgen. Spechten vallen onder vogelsoorten categorie 5. Hoewel ze vaak terugkomen naar dezelfde nestplek, zijn ze ook flexibel genoeg om een nieuw nest te zoeken. Alleen bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden zijn deze nesten jaarrond beschermd. De spechtgaten worden door Ezra wel nader onderzocht, want vleermuizen kunnen namelijk ook gebruikmaken van dergelijke holtes, maar gelukkig voor de opdrachtgever is dat niet het geval. 

De bebouwing wordt als laatste gecontroleerd. We komen een bijennest tegen in de dakrand. Deze moet de opdrachtgever voor de sloop verwijderen, conform de zorgplicht.

Leimuiden: verbouwing schuur naar appartementen

We gaan direct vanuit Tiel door naar Leimuiden. Hier doen we onderzoek in en rondom een grote schuur. De opdrachtgever wil appartementen gaan maken in de schuur en moet een ecologisch onderzoek laten uitvoeren conform de Wet Natuurbescherming.
Ook hier start Ezra met het intekenen van de onderzoekslocatie en het beschrijven van de vegetatie. Daarnaast neemt ze de aanwezige diersoorten waar. Dit doet ze zowel visueel als op gehoor. Knap hè?

Het gebouw wordt hierna aan de buitenkant geïnspecteerd. Met een verrekijker wordt naar openingen in de dak gekeken waar mogelijk beschermde diersoorten zoals vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen in kunnen nesten. 
Bij deze schuur in Leimuiden komen we geen openingen tegen die toegankelijk zijn voor vleermuizen. Wel is er tussen de isolatie- en golfplaten ruimte voor bijvoorbeeld een huismus. Het is echter niet waarschijnlijk dat een huismus hier zal willen nesten, want door zon-instraling wordt de temperatuur onder de golfplaten zo warm dat zelfs de mussen van het dak zouden vallen 😉. 

Buiten komen we verder nog enkele afvoerkanalen tegen. Deze zijn allemaal keurig dichtgemaakt met gaas, zodat vogels er niet in kunnen komen. Ook de kozijnen worden bekeken en hier vindt Ezra geen openingen.

Tot slot kijken we aan de binnenkant van de schuur. Hier zoekt Ezra naar beschermde diersoorten of sporen van bijvoorbeeld vogels. Denk hierbij aan vogelnesten, krijt(poep)sporen, keutels en vraatsporen. We komen hier ook niets tegen, wat ons betreft kan de opdrachtgever starten met de bouw!