Bouwplannen? Vraag een bodemonderzoek aan!

HomeNieuwsBouwplannen? Vraag een bodemonderzoek aan!

Wilt u een nieuwe woning laten bouwen? Dan weet u als geen ander dat er vooraf al een hoop administratie bij komt kijken. Naast het ontwerp en de benodigde vergunningen moet u op de bouwplaats zelf veel zaken regelen, voordat aan de daadwerkelijke bouw kan worden begonnen. Onderdeel van dit bouwproces is een verplicht bodemonderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit (milieukundig bodemonderzoek volgens de NEN 5740) en de draagkracht van de bodem (geotechnisch bodemonderzoek). Hoe gaan deze bodemonderzoeken in zijn werk en wat komt hier allemaal bij kijken? Wij leggen het u hier uit.

Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

In de onderstaande gevallen is verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren:

  • Bij nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
  • Bij verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
  • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging.

Moet u eerst slopen voordat u begint met bouwen? Ook dan moet u eerst een bodemonderzoek laten uitvoeren, voor de start van de bouw. Vaak krijgt u dan wel alvast een bouwvergunning, met als voorwaarde het uitvoeren van een bodemonderzoek.

Wat is een milieukundig bodemonderzoek?

Een milieukundig bodemonderzoek heeft als doel om de kwaliteit van de bodem te bepalen, met name of er vervuiling aanwezig is op de bouwlocatie. We starten hierbij altijd met een historisch vooronderzoek. We onderzoeken waar de locatie in het verleden voor is gebruikt en wat er nog in de bodem zit aan bodemvreemd materiaal. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van oude bodemonderzoeken op of in de nabijheid van de bouwlocatie of gesprekken met mensen uit de omgeving. Op deze manier maken we een inschatting van de mogelijke vervuiling ter plaatse. Daarna is het tijd voor het veldwerk; we nemen bodemmonsters af met een grondboor. Bij verdachte plaatsen maken wij extra boringen. De bodemmonsters worden in het laboratorium geanalyseerd en hier komt een uitslag uit. Binnen 5 dagen hebben wij de resultaten binnen.

Vervolgonderzoek of bodemsanering

Is er een vervolgonderzoek nodig, vanwege onacceptabele vervuiling? Dan brengen wij de omvang van de verontreiniging in kaart middels een nader bodemonderzoek. Indien vervolgens een saneringsmaatregel noodzakelijk is maken wij desgewenst ook een saneringsplan voor u. De bodemsanering voeren wij zelf niet uit. Wel kunnen wij u van dienst zijn bij het aanvragen van prijsopgaven en met de project- en milieukundige begeleiding.

Wat bepalen we bij een geotechnisch bodemonderzoek?

Bij een geotechnisch onderzoek bepalen we de geschiktheid voor de bodem voor een stevige fundering en wat hier precies voor nodig is. Dit gebeurt vaak aan de hand van sonderingen in de bodem. We bepalen hiermee onder andere het volgende:

  • De samenstelling van de bodemlagen;
  • Waterdoorlatendheid van de bodem;
  • De diepte van de dragende zandlaag.

Aan de hand van de resultaten bepalen we zaken als mogelijke verzakkingsrisico’s, en of er eventueel grond verstevigende maatregelen genomen moeten worden, zoals het toevoegen van zand. We geven daarbij advies over welk type fundering geschikt is voor de bodem van uw bouwterrein en met welke materialen en technieken het best gewerkt kan worden. 

Regel nu uw bodemonderzoeken bij van Dijk!

Als u een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren of sonderingen wilt laten doen zit u bij van Dijk absoluut goed, met meer dan 40 jaar ervaring in milieu en geotechniek. We helpen u naast bodemonderzoeken ook graag op weg met het aanvragen van vergunningen of saneringen. Zo hoeft u slechts met één partij in zee te gaan. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten en u bespaart ook nog eens tijd op de bouwplanning. 

We kunnen op korte termijn schakelen, dus neem nu contact op!