Van Dijk: het juiste adres voor alle facetten van bodemonderzoek voor nieuw- of verbouwplannen

HomeMilieuBodemonderzoekBodemonderzoek voor nieuwbouw en verbouwen

Onderzoeken is weten

Op een enkele uitzondering daargelaten, is het voor een bouwvergunning van uw gemeente altijd noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten uitvoeren als u gaat bouwen of verbouwen. Voordat er een paal of een shovel de grond ingaat moet men immers kunnen aantonen dat de grond geschikt is voor woongebruik of bedrijfsmatige doeleinden. Dat heet een geschiktheidsverklaring en daar zijn diverse criteria op van toepassing. Van Dijk kan dit voor u onderzoeken en advies uitbrengen of de grond geschikt is voor de beoogde doeleinden. Of het nu voor de uitbreiding of nieuwbouw van uw woning is of de bouw van een bedrijfspand: Van Dijk heeft een geschikte offerte voor al uw bouwdoelen.

Wat komt er kijken bij een bodemonderzoek voor nieuwbouw


Voordat wij beginnen willen we graag weten wat er nu op de grond staat, of dat er nog iets verwijderd dient te worden. Vervolgens willen we weten wat de oppervlakte is waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. De NEN 5740 norm voor verkennend bodemonderzoek schrijft namelijk per oppervlakte voor welke handelingen er gedaan moeten worden. Ook is belangrijk dat wij weten waar de grond voor gebruikt gaat worden: bedrijfsmatig of voor woondoeleinden? Met of zonder tuin? Of is er sprake van een bestemmingswijziging. Dan breidt het onderzoeksperceel zich namelijk uit. Tot slot is het nuttig om de historische gegevens te verzamelen. Het maakt groot verschil of het kavel vroeger een weiland was of dat er in het verleden een garagebedrijf heeft gezeten. Tevens: is er iets bekend over boven- of ondergrondse tanks? Op basis van die informatie maken wij een eerste voorstel en een prijsopgave. Na goedkeuring beginnen we met ons eigen historisch vooronderzoek. Dat houdt in dat wij letterlijk de archieven induiken om te achterhalen wat er bekend is van het perceel. Is er bijvoorbeeld eerder bodemonderzoek gedaan voor dit, of omliggende percelen. Op die manier kunnen we op voorhand al administratief gedegen onderzoek doen, zelfs voordat we ook maar met één boor de grond in zijn gegaan. Hiermee voorkomen we dat er plotseling olie of andere bodemvreemde stoffen in de grond worden aangetroffen. Als we dit van tevoren weten passen wij de strategie daar uiteraard op aan. 

Voor elke soort vervuiling een strategie

Komt er weinig naar boven uit het historisch vooronderzoek dan gaat het om een ‘onverdachte strategie’. Dit is met slechts enkele boringen duidelijk. Komt er bijvoorbeeld uit het vooronderzoek dat de grond een boomgaard is geweest, weten wij dat er grote kans bestaat dat er restanten van bestrijdingsmiddelen in de grond aanwezig zijn. Ook daar houden wij van tevoren reeds rekening mee zodat wij de kosten voor de opdrachtgever zo laag mogelijk kunnen houden. Dit geldt ook voor oude sloten die gedempt zijn met puin of ander afval. Wat we in ieder geval niet hopen te ontdekken is dat de bodem te vervuild is en daarmee ongeschikt voor het beoogde doel. Dan moeten er sanerende maatregelen genomen worden wat vaak inhoudt dat de bodem afgegraven moet worden. Met alle bijkomende kosten van dien. Het is in sommige gevallen echter ook mogelijk om de vervuilde grond duurzaam af te dekken met bijvoorbeeld de betonnen fundering, waar de woning op wordt gebouwd. Of is het, met het oog op toekomstige grondwerkzaamheden van bijvoorbeeld nutsbedrijven, wél beter om de grond voor eens en altijd af te graven? In al deze gevallen is het uiteraard zeer prettig dat u met een erkend onderzoeksbureau in zee bent gegaan. Onze kennis en ervaring kan u veel tijd en geld besparen. 

Bouwen zonder zorgen


Indien er bij het verkennend bodemonderzoek reeds vervuiling geconstateerd wordt, doen wij vrij vroeg in het proces meteen een omvangsanalyse. Zo weet de opdrachtgever wat, waar en hoe zwaar de verontreiniging is. Bij 25 kuub verontreinigde grond bijvoorbeeld, is er sprake van zware verontreiniging en dienen er overeenkomstig maatregelen genomen te worden. Bij minder dan 25 kuub verontreiniging is het niet wettelijk noodzakelijk om hier iets aan te doen. Goed om dat te weten dus! 

Een diepgaand bodemonderzoek van A tot Z


Bij zware verontreiniging adviseren wij uiteraard over saneringsmaatregelen, die in een gelijknamig plan worden aangeleverd. Dat gaat in de meeste gevallen om een BUS melding (Besluit Uniforme Saneringen). Dat regelen wij ook voor onze opdrachtgever zodat uw nieuwbouw effectief en zonder problemen van start kan gaan. Behalve die meerwaarde zorgen wij als specialist ook voor het oplossen van overige veel voorkomende pijnpunten. Bijvoorbeeld als er een puinhoudende bodemlaag wordt aangetroffen. Dit wordt gezien als ‘verdacht op asbest’. Ook daar passen wij onze onderzoeken weer op aan, zodat we altijd een stapje verder en dieper gaan dan alleen een vermoeden of een zintuigelijke waarneming. Op die manier hoeft het werk in een latere fase niet om die reden stilgelegd te worden. Dat is meedenken met de klant waardoor onverwachte tegenvallers in de toekomst vermeden worden. Met Van Dijk haalt u een partner in huis die vanaf de aanvraag tot de oplevering met alle scenario’s rekening houdt. U wordt dus van A tot Z ontzorgd en kunt zonder hindernissen aan uw bouwproject beginnen. Bij Van Dijk vindt u een one-stop shop voor alle facetten die bij een project komen kijken. Van ecologisch onderzoek, tot milieukundig bodemonderzoek, tot asbestinventarisatie tot sondering. Bij Van Dijk bent u aan het juiste adres. 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor het bodemonderzoek voor uw nieuw- of verbouwplannen

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw bodemonderzoek. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.